Öğrencilerimiz

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemi/Akademik Kayıt Sistemi'ne (AKSİS) bağlanmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Örgün Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi'ne bağlanmak için tıklayınız.

2017-2018 Öğretim Yılında Öğrenci Danışmanları

Güncel lisans ders programı için tıklayınız.

ESKİ YUNANCA KÜLLİYATIN TEMEL METİNLERİ (ARKAİK DÖNEM)

Homeros
Ilias
Odysseia

Hesiodos
Theogonia [Tanrıların Soyları]
Erga kai Hemerai
[İşler ve Günler]

ESKİ YUNANCA KÜLLİYATIN TEMEL METİNLERİ (KLASİK DÖNEM)

Herodotos
Historiai [Tarih]
Thukydides
Historiai [Tarih – Peloponnesos Savaşları]
Ksenophon
Hellenika [Hellenleri İşleri]
Anabasis

ESKİ YUNANCA KÜLLİYATIN TEMEL METİNLERİ (HELLENİSTİK DÖNEM)

Rhodoslu Apollonios
Argonautika [Argo Gemicilerinin İşleri]
Theokritos
Eidyllia [Çoban Şarkıları]
Kallimakhos
Hymnoi [İlahiler]

YUNANİSTAN EĞİTİM GEZİSİ (23 ŞUBAT – 1 MART 2008)

Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle katılımıyla 23 Şubat – 1 Mart 2008 tarihlerinde düzenlediğimiz Yunanistan Eğitim Gezisi'nin programı için tıklayınız.


IONIA-KARIA EĞİTİM GEZİSİ (16-19 MAYIS 2009)

Prof. Dr. Güler ÇELGİN ve Prof Dr. Bedia DEMİRİŞ başkanlığında düzenlenen Ionia-Karia Eğitim Gezisi” (16-19 Mayıs 2009) kapsamında, otobüs şirketinin neden olduğu bir aksaklık nedeniyle gecikmeli olarak 16 Mayıs 2009 Cuma günü saat 00:30’da İstanbul’dan ayrılan otobüsümüz sabah 10:30 saatlerinde Selçuk’a vardı. Kısa bir aranın ardından 11:00’de otelden ayrılan kafile ilk olarak ızgara (Hippodamos) planlı kentin en iyi örneklerinden biri olan Priene Antik Kenti’ne vardı. Burada yoğunluğuna öğrencilerden oluşan kafile, Agora, Stoalar, Bouleuterion, Prytaneion, Tiyatro gibi temel yapıların yanı sıra sivil mimari örneklerini, Stadion’u, Yukarı ve Aşağı Gymnasion’ları da yakından inceleme fırsatı buldu. Akabinde Didyma Apollon Tapınağı mimari planıyla birlikte tahlil edildi. Miletos Antik Kenti’nin bir kısmı sular altında kaldığından daha ziyade Tiyatro ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. 17 Mayıs 2009 sabahı 07:30’da otelden hareket ederek Aydın/Karacasu yakınlarındaki Aphrodisias Antik Kenti’ne vardık. Aphrodisias’ta Tiyatro, Güney ve Kuzey Agora’lar, Hadrianus Hamamı, Hippodrom gibi yapıların yanı sıra, zamanında Sebasteion’u süsleyen ve Aphrodisias’ın heykel sanatında vardığı yüksek düzeyi gözler önüne seren heykel galerisi ve yeni açılan Sevgi Gönül Salonu ziyaret edildi. Bir heykel okulu da olan Aphrodisias’ın antikçağ Sanat Tarihi’ndeki önemi de yerinde müşahede edilmiş oldu. 18 Mayıs 2009 sabahı 07:30’da otelden hareket ederek Bafa/Çamiçi-Kapıkırı yakınlarındaki Herakleia ad Latmos Antik Kenti’ne vardık. Burada eski Latmos’a çıkmak üzere kafilenin fiziki durumunun elverdiği ölçüde dağlık araziye girildi. Üç adet XIII. yüzyıldan kalma keşiş mağarası ve bunların iç yüzeylerine resmedilmiş olan freskler incelendi. Ayrıca Kapıkırı köyü civarında yoğunlaşan Herakleia yerleşmesinin temel yapıları (Kaya Mezarları, Athena Tapınağı, Bouleuterion, Tiyatro vs.) topografik yapıyla birlikte ele alınarak incelendi. 19 Mayıs 2009 sabahı Ephesos Antik Kenti’nde yer alan Roma döneminden kalma yapılar (Agora, Bouleuterion, Domitianus Tapınağı, Hadrianus Çeşmesi, Hamam, Yamaç Evler, Celcus Kütüphanesi, Tiyatro vs.) incelendi. Bu yapılarda bulunan heykeller de Efes Müzesi’nde görüldü. Ayrıca kalan vakitte Anadolu Selçuklu Mimarisinin önemli örneklerinden biri olan İsa Bey Camii ve M.S. I. yüzyıldan kalma St. Jean Kilisesi ziyaret edildi. Bütün eğitim gezisi boyunca ören yerlerinde ve otobüste gezide ziyaret edilen yerlere dair öğrencilerin hazırladığı ödevler sunuldu. Bu şekilde öğrencilerin bilgileri de pekiştirilmiş oldu.
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA LİSANS EĞİTİMİ VEREN DİĞER KURUMLAR (ULUSAL)
Ankara Üniversitesi, Yunan Dili ve Edebiyatı 

http://www.dtcf.ankara.edu.tr/eskicag-dilleri-ve-kulturleri-bolumu/yunan-dili-ve-edebiyati-anabilim-dali/

Akdeniz Üniversitesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/eski-cag-dilleri-ve-kulturleri/eski-yunan-dili-ve-edebiyati/

ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ALANINDA LİSANS EĞİTİMİ VEREN DİĞER KURUMLAR (ULUSLARARASI)

Harvard Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://classics.fas.harvard.edu/

Yale Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://classics.yale.edu/

Chicago Üniversitesi, Klasikler Bölümü
http://classics.uchicago.edu/

Stanford Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://classics.stanford.edu/

Notre Dame Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://classics.nd.edu/

Oxford Üniversitesi, Klasikler Bölümü
http://www.classics.ox.ac.uk/

Cambridge Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://www.classics.cam.ac.uk/

Reading Üniversitesi, Klasikler Bölümü
https://www.reading.ac.uk/classics/

Humboldt Üniversitesi, Klasik Filoloji Bölümü
https://www.hu-berlin.de/en/service/zisneu/zis-en?ifabsessid=ebpp5&ifab_modus=einrichtungergebnis&ifab_okz=5270/

Heidelberg Üniversitesi, Klasik Filoloji Bölümü/Yunanca
http://www.uni-heidelberg.de/courses/prospective/academicprograms/griechisch_en.html

ESKİ YUNANCA VE LATİNCE ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLER

Arabic and Latin Glossary
http://www.arabic-latin-glossary.philosophie.uni-wuerzburg.de/?nav=b&gloss=c00144#c00144

Cunliffe's Lexicon of the Homeric Dialect
http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=1&context=lsj

Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Boisacq)
https://archive.org/details/dictionnairety00bois

Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Chantraine)
https://archive.org/details/Dictionnaire-Etymologique-Grec

Dictionnaire Grec Francais (Bailly)
https://archive.org/details/BaillyDictionnaireGrecFrancais

Dictionnaire Latin Francais (Gaffiot)
http://gerardgreco.free.fr/IMG/pdf/Gaffiot_2016_-_komarov.pdf

English-Greek Dictionary (Woodhouse)
https://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/

Etymologicon Magnum (Gaisford)
http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10209806_00007.html

Glossarium Græco-Arabicum
http://telota.bbaw.de/glossga/

Lexikon zur Byzantinischen Gräzität (LBG)
http://stephanus.tlg.uci.edu/lbg/#eid=1&context=lsj

Logeion
http://logeion.uchicago.edu/

Patristic Lexicon (Lampe)
https://archive.org/details/LampePatristicLexicon

Perseus (L&S)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true&lang=Latin

Perseus (LSJ)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true

Powell's Lexicon to Herodotus
http://stephanus.tlg.uci.edu/powell/#eid=1&context=lsj

Proyecto Diccionario Griego-Español
http://dge.cchs.csic.es/

The New Greek and English Lexicon (Donnegan)
https://archive.org/details/newgreekenglishl00donnuoft

TLG (LSJ)
http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj

ESKİ YUNANCA VE LATİNCE METİNLER İÇİN VERİTABANLARI

EDEBİ VE TARİHSEL METİN KOLEKSİYONLARI

Perseus Digital Library
http://www.perseus.tufts.edu/
http://perseus.uchicago.edu/
Packard Humanities Institute (PHI) – Latin Corpus
http://latin.packhum.org/
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
http://stephanus.tlg.uci.edu/ (ayrıca TLL için bkz. – http://www.degruyter.com/db/tll)
Classics Internet Archive
http://classics.mit.edu/
Lacus Curtius: Into the Roman World
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
Corpus Scriptorum Latinorum
http://www.forumromanum.org/literature/index.html
Loeb Classical Library Online (üyelikle)
http://www.loebclassics.com/
Loebolus (İndirilebilir Loeb ciltleri)
http://ryanfb.github.io/loebolus/
Attalus
http://attalus.org/
Musisque Deosque
http://www.mqdq.it/public/
Oxford Scholarly Editions Online (üyelikle)
http://www.oxfordscholarlyeditions.com
Jacoby Online (üyelikle)
http://referenceworks.brillonline.com/cluster/Jacoby%20Online
Brepolis
http://apps.brepolis.net/BrepolisPortal/default.aspx
Dickinson College Commentaries
http://dcc.dickinson.edu
The Suda On Line (SOL)
http://www.stoa.org/sol/
The Open Greek & Latin Project (Leipzig)
http://www.dh.uni-leipzig.de/wo/projects/open-greek-and-latin-project/
Hodoi Elektronikai
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
Project On Ancient Cultural Engagement
https://pace.webhosting.rug.nl/york/york/index.htm
Tesserae Project
http://tesserae.caset.buffalo.edu/

EPİGRAFİK KAYNAKLAR

Clauss-Slaby Epigraphic Database
http://www.manfredclauss.de/gb/index.html (İngilizce)
http://db.edcs.eu/epigr/epi_de.php (Almanca)
Heidelberg Epigraphic Database
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=en
Packard Humanities Institute – Searchable Greek Inscriptions
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/
Corpus Inscriptiones Latinarum II (CIL II)
http://www2.uah.es/imagines_cilii/
Dessau’s Inscriptiones Latinae Selectae (ILS)
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/ILS.html
Attic Inscriptions Online
https://www.atticinscriptions.com/
Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG – üyelikle)
http://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-epigraphicum-graecum
Inscriptiones Graecae (IG)
http://pom.bbaw.de/ig/
Inscriptiones Graecae (IG) – Concordance
http://www.ig.uni-muenster.de/igseg.dll/
Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy
http://www.eagle-network.eu/
AXON: A Selection of Greek Historical Inscriptions (Venice/EAGLE)
http://virgo.unive.it/venicepigraphy/axon/public/
The Digital Epigraphy & Archaeology Project
http://www.digitalepigraphy.org/
Claros Concordance of Greek Inscriptions
http://www.dge.filol.csic.es/claros/2claros.htm
Monumenta Asiae Minoris Antiqua XI (Phrygia ve Lykaonia)
http://mama.csad.ox.ac.uk/index.html
Inscriptions of Aphrodisias
http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/index.html
Ancient Inscriptions of the Northern Black Sea
http://iospe.kcl.ac.uk/index.html
Inscriptions of Israel/Palestine
http://cds.library.brown.edu/projects/Inscriptions/index.shtml
The Inscriptions of Roman Tripolitania
http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/
Inscriptions of Roman Cyrenaica
http://ircyr.kcl.ac.uk/index.html
Laconia Survey Inscriptions
http://www.csad.ox.ac.uk/Laconia/
Epigraphic Archive of Hispania
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/archiepi/aevh/index2.html
Roman Inscriptions of Britain
http://romaninscriptionsofbritain.org/
Curse Tablets of Roman Britain
http://curses.csad.ox.ac.uk/
Egyptologists’ Electronic Forum
http://www.egyptologyforum.org/EEFtexts.html
US Epigraphy Project
http://usepigraphy.brown.edu/projects/usep/collections/

PAPİROLOJİ (VE İLGİLİ KONULAR)

Trismegistos – Mısır’dan Papirolojik ve Epigrafik Kaynaklar (Leuven)
http://www.trismegistos.org/
Papyri.info – Papirolojik Klavuz ve Papirolojik Editör (Duke)
http://papyri.info/
Centre for the Study of Ancient Documents (Oxford)
http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/
Oxyrhynchus Papyri (Oxford)
http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/
Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL – Liège)
http://web.philo.ulg.ac.be/cedopal/en/
Ghent Papyrus Collection
http://adore.ugent.be/?q=BHSL.PAP&language=en
Leuven Database of Ancient Books
http://www.trismegistos.org/ldab/
Thesaurus Herculanensium Voluminum
http://www.thvproject.it
Vindolanda Tablets Online
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/
Vindolanda Tablets Online II (III. Cilt Dahil)
http://vto2.classics.ox.ac.uk/
Orion Study Centre for the Study of the Dead Sea Scrolls
http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/bib/bibliosearch.shtml
The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library
http://www.deadseascrolls.org.il/home