Emekli Öğretim Üyeleri​Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu 1911 yılında Batı Trakya'daki İskeçe Kazası’nın Yenice Kasabası'na bağlı Taşlık Köyü'nde doğdu, ilköğrenimini 1917-1923 yılları arasında Yenice'de Yunan ilkokulu'nda yaptı. 1923-1925 yılları arasında da sırasıyla İskeçe'deki Yunan Gymnasion'u, Türk Rüştiye'si ve Yahudi ortaokulunda bir süre öğrenim gördükten sonra, Selanik'teki "Mission Laique Française" adlı Fransız Lisesi'ne yazıldı. Yatılı olarak okuduğu bu okulu ailevi nedenler yüzünden 10. sınıftayken terk etmek zorunda kaldı. 1930 yılında kaydolduğu Edirne Muallim Mektebi'nden 1936 yılında ilkokul öğretmenliği hakkını kazanarak, mezun oldu. 1936-1937 Öğretim yılında, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde yükseköğretime başladı. Bu bölümden 1940 yılında mezun oldu. 1942 yılının sonunda "Anadolu Lykia Kültleri" başlıklı doktora teziyle "doktor" unvanını elde etti. 1945-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümü'nde doktor asistan olarak görev aldı. 15 Aralık 1952 tarihinde "Anadolu'da Apollon Kültü ile İlgili Kaynaklar" başlıklı doçentlik teziyle "doçent" unvanını kazandı. Epigrafya, tarihî coğrafya ve Antikçağ dinsel inançları konularında kitaplar ve makaleler yayımladı. 1961-1962 yılları arasında İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve British Museum'da konusuyla ilgili çalışmalar yaptı. 5 Mayıs 1964 tarihinde "Trakya'da Epigrafya Araştırmaları" başlıklı takdim teziyle "profesör" unvanını aldı. 1980 yılında Klasik Filoloji Bölümü Başkanlığına atandı. Bu görevini emekliye ayrıldığı l Ocak 1983 tarihine kadar sürdürmüş olan Prof. Dr. Zafer Taşlıklıoğlu 19 Mart 2009 tarihinde aramızdan ayrılmıştır


Sayfa Yapım Aşamasındadır.​ • 21.05.1950'de İstanbul’da doğdu.
ÖĞRENİM BİLGİSİ 
 • 1967-1971 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Pr. (Lisans)
 •   
 • 1977-1981 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ
  Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve  Edebiyatı Pr. (Lisans)
 •     
 • 1981-1985 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Coğrafya Pr. (Lisans)
 •     
 • 1971-1990 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Doktora)
 •     
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)
GÖREVLER  
 • 2006-2017: Profesör (İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
 •     
 • 1997-2006 Doçent (İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Bölümü/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
 •     
 • 1994-1997: Yardımcı Doçent (İstanbul Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)
 •     
 • 1990-1994: Uzman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Eskiçağ Tarihi Anabilim Dali)
 •     
 • 1974-1990: Arastırma Görevlisi (İstanbul Üniversıtesi/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı)
YAYINLAR